Pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik. Dalam sebuah Hadist digambarkan, “ Memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah”

Keutamaan Sedekah :
1. Sedekah dapat menghapus dosa.
2. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan pada hari akhir.
3. Sedekah memberi keberkahan pada harta.
4. Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah.
5. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah.
6. Sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang.
7. Sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur.
8. Sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual-beli.
9. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia.
10. Pahala sedekah terus berkembang.
11. Sedekah menjauhkan diri dari api neraka.
12. Boleh iri kepada orang yang dermawan.
13. Sedekah akan terus mengalirkan Pahala.

    Belum ada berita terbaru

23 Sep 2022

Anonim
Rp 100.000

23 Sep 2022

Mrnl
Rp 25.000

21 Sep 2022

Anonim
Rp 12.000

19 Sep 2022

Wenny wirane
Rp 50.000

16 Sep 2022

Anonim
Rp 100.000

16 Sep 2022

Anonim
Rp 100.000

15 Sep 2022

Anonim
Rp 12.000